Freitag, 17. Januar 2020

Popravljen sat na mostarskoj Sahat kuli

Na mostarskoj Sahat kuli, historijskom, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, starom preko 380 godina, ovih dana izvršeni su radovi na pregledu i popravci sata, saznaje se u Agenciji Stari grad Mostar.
Naime, prema informacijama iz te institucije, nadležna Komisija za pregled radova je 18. decembra prošle godine izvršila internu primopredaju izvedenih radova. Konstatovala je da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika o proglašenju Historijskog gradskog područja Mostar nacionalnim spomenikom BiH, te drugih nadležnih odluka organa Federacije BiH.
Agencija “Stari grad” je još početkom oktobra prošle godine donijela posebnu odluku o pregledu i generalnoj popravci sata na Sahat kuli sa pratećim radovima, u vrijednosti 5.800 KM bez PDV-a. Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Grada Mostara za 2019. godinu. Nakon sprovođenja postupka javne nabavke, Agencija „Stari grad“ je 18. oktobra zaključila Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i to je bila Obrtnička radnja „Urar Mario“ Mostar.
Inače, Sahat-kula pored Nesuh-age Vučjakovića džamije je izgrađena prije 1636. godine. Prema predanju, ona predstavlja zadužbinu mostarskog vakifa Fatime kadune Šarić. Građena je od lomljenog kamena i visoka je oko 23 metra.
Čuveni osmanski putopisac Evlija Čelebija, prolazeći kroz Mostar 1664. godine, zapisao je da se u Kazaskoj čaršiji nalazi četverougaona sahat-kula i da se “zvuk njenog zvona čuje iz daljine na tri sata hoda”. Austro-ugarske vlasti su 1917. godine skinule zvono sa sahat-kule i upotrijebile ga u ratne svrhe. Na Sahat-kuli vremenom je izvršeno nekoliko sanacija, od kojih su poznate one iz 1838., 1919., 1978., i 1998./99.godine.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2004. godine donijela odluku o proglašenju Sahat-kule u Mostaru nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
(mostarski.ba)Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen