Mittwoch, 20. Dezember 2017

Sitan znamen: Oglas za kurs esperanta 1920.ih


Esperanto je međunarodni jezik nastao u drugoj polovini 19. vijeka. Zamisao esperanta je da se brojni nacionalni jezici zadrže, ali i da se uvede jedan zajednički, nadnacionalni jezik, koji bi stanovništvo cijele zemljine kugle govorilo osim svog materinjeg jezika.
Ta ideja prodire i u naše krajeve, pa tako nailazimo na oglas iz 1920. godine, kojim Srpska trgovačko-zanatska organizacija otvara kurs toga jezika i u Mostaru.
PrirediliIsmail Braco Čampara Tibor Vrančić / Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen