Samstag, 2. Dezember 2017

Pokretna umjetnost: Na zadnjoj stranici moga kamionaUmjetnik iz Hamburga Peter Piller (49) poznat je po svojoj strasti za sakupljanjem fotografija.
U ličnoj arhivi je arhivirao na hiljade fotografija iz raznih oblasti. Tokom svoje prakse, koje traje zadnje dvije decenije, on je dosljedno istraživao kuturne tendencije fotografije, te način na koji su snimljene. Fotografije je najčešće vadio iz lokalnih časopisa i novina, a njegovi radovi istražuju latentne odnose između različitih fotografija.
Posljednjih godina fokus njegovog rada je okrenut ka prikazima ženskog tijela u analognim i digitalnim medijeima, kao objekt želje. U tu svrhu je sačinio kolekciju „Priviđenja“, koju predstavlja na svojim izložbama, istovremeno odstupajući od svog koncepta arhivskog materijala. Ovu kolekciju je objavio u ediciji fotografija istog naslova.
Tokom zadnje tri godine, pratio je kamionske prikolice na autoputevima kroz Njemačku, na kojima su na zadnjoj strani bile oslikane reklame različitih firmi, a sastavni dio reklame bili  motivi žena. Fotografisao ih je na benzinskim pumpama, na odmaralištima, tokom njegovih brojnih putovanja, najčešće između Hamburga i Leipziga.
Digitalno uklanjanje tekstualnih elemenata je zajednička strategija njegove prakse, a kao rezultat toga nastale su slike velikog formata, na kojima su prikazani motivi žene van konteksta.
Interesantno je da muških motiva na reklamama na kamionima skoro da i nema, a i ženski motivi, takođe, nisu tako česti, nalaze se možda tek na svakom hiljaditom kamionu.
Tokom njegovog umjetničkog razvoja, umjetnik se više bavio arhiviranjem svakodnevnog života, U njegovoj kolekciji nalazi se oko šest hiljada novinskih fotografija, a dvostruko više snimaka iz bivšeg arhiva slika iz vazduha.
(izvor:focus)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen