Sonntag, 6. März 2016

Svijet je čudesno mjesto: Svi američki bivši predsjednici


SAD imaju problema sa vodećim ličnostima. Dok sa jedne strane u zemlji postoji veliki broj onih koji smatraju da bi Donald Trump mogao biti pogodan predsjednik, dotle zemlja ima problema sa odlaganjem već isluženih likova, čim od njih više nema nikakve fajde.
Na jednoj farmi u Virdžiniji smještene su 43 biste bivših predsjednika. Šest metara visoke figure, teške skoro devet tona, bile su izložene u jednom muzeju na otvorenom. Međutim, vremenom je interes javnosti splasnuo, i muzej je zatvoren.
A od tada veliki ljudi pate.
Franklin D. Roosevelt već ima jednu poveliku rupu na glavi.
(izvor:stern)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen