Sonntag, 13. März 2016

Peticija: Zaustavimo izgradnju mini hidroelektrana na Neretvi

Peticija se moze potpisati ovdje:Na ovom mjestu se planiraju praviti Mini Hidroelektrane, lokaciji koja je zaštićena kao prirodni spomenik u FBiH.
Ovaj prostor je i jedno od posljednjih prirodnih mrijestilišta endemske mekousne pastrmke. Zbog toga je proglašena lokacijom od posebnog značaja u ribarskoj osnovi udruženja "Neretva 1933" koje gospodari ovim dijelom Neretve i Bune, i na ovom dijelu prema ribarskoj osovi su zabranjeni bilo kakvi zahvati na rijeci.
Unatoč tome Vijeće Grada Mostara je ovaj dio predvidio za izgradnju "Mini" Hidroelektrana. 
"Mini" Hidroelektrane donose korist samo vlasniku, zapošljavaju u prosjeku 1 do 2 osobe po postrojenju (stražare), a državi za to godišnje plaćaju 2 -3% ukupne zarade. Pretpostavka je da taj iznos na godišnjem nivou iznosi 30.000 - 50.000 KM (od trideset hiljada KM do pedeset hiljada KM). Za usporedbu, budžet HNK za 2016 god. iznosi 190.804.000,00 KM (slovima sto devedest milion, osamsto četiri hiljade KM).

Ukoliko država misli da zaradi na hidro potencijalu rijeka Bosne i Hercegovine, predlažemo da slijede primjer Hidroelektrane Jablanica. HE Jablanica je 2008 god. popravkom postojećih postrojenja povećala svoj kapacitet sa 150 MW na 180 MW, sa čime je zamijenila proizvodnju 16 Mini Hidroelektrana, uz minimalne štete na okoliš. Pored toga 90% prihoda od HE Jablanica ide FBiH. 
Zbog svega ovog,
Mi, građani/ke zahtijevamo od odgovornih institucija obustavu aktivnosti koje degradiraju prirodu i živote lokalnog stanovništva na slivnom području rijeke Neretve, a osobito izražavamo zabrinutost za očuvanje naših rijeka Bunice, Bune i Neretve, jer su na istim planirane zabrinjavajuće aktivnosti izgradnje niza hidroelektrana.
1. Tražimo od doc. dr. Edite Đapo , Ministrice u Ministarstvu Okoliša i Turizma, da povuče okolinsku dozvolu koju je izdala za izgradnju MHE Buna 1 i Buna 2.

Pozivamo mjerodavne vlasti da:
2. Vrate lokalitet Bunskog kanala u status Spomenika prirode po ranijoj odluci (Zavod UP.I 59/4/70 - rezervat prirodnih predjela);
3. Lokalitet staviti pod institucionalnu zaštitu, u skladu sa standardom IUCN-a;
4. Vrate ovom lokalitetu sportske akivnosti: kajakaštvo, rafting , sportski ribolov te postaknu razvoj eko-turizma itd;
5. Obustaviti izdavanje dozvola za gradnju mini hidrocentrala na Neretvi i Buni (  urbanistička i građevinska dozvola );
6. Očuvanje 22-e životinjske vrste sa Crvene liste od toga 6 kiritično ugroženih vrsta.

(iz teksta peticije)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen