Montag, 21. Dezember 2015

Taktika vukova


Fantastična, logična i pravedna organizacija, čopor vukova:
Prva tri vuka koji prte snijeg su tri najstarija, najbolesnija i najsporija člana zajednice. Oni diktiraju tempo, a u slučaju da naiđu na opasnost biće prvi žrtvovani. Da idu na kraju kolone, vjerovatno bi toliko zaostali da bi se izgubili i bili lak plijen. Za njima ide 5 najjačih i najboljih vukova iz čopora koji čine neku vrstu izvidnice, pa iza njih u zlatnoj sredini ide 11 vučica, iza njih ponovo petorica muških koji kao vojska čuvaju leđa čoporu i na kraju, poslednji, skoro izolovan, ide vođa čopora koji tako izdaleka ima i odličan pregled na cijelu kolonu i sve drži pod kotrolom..."


(Foto : Parco Naturale Vanatori Neamt Romania)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen