Donnerstag, 27. März 2014

Zadesiti može svakoga, lično, ili u porodici!Alzheimer

Svi mi čujemo priče o raznim vrstama demencija, ali ne obraćamo mnogo pažnju sve dok nam neko u porodici nema takav problem.
Najgore što ni jedna porodica, ma kako obrazovana, nije spremna za ono što dolazi sa takvom vrstom bolesti. (SK)
From: (MostarskiBehar/Dsunje)
aBosanac Deda koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stara i iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu. Novinar, koji je bio u posjeti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu. Novinar ga je upitao za razlog njenog boravka u domu za stare osobe a on mu je rekao da ona već duže vrijeme boluje od alzhajmerove bolesti, teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje.
Novinar ga upita ponovo:"Pa dobro, a je l' se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vrijeme, s obzirom da ste stari?"
Deda odgovori:"Ne, ona čak ni mene ne poznaje više, ima već pet godina."
Novinar iznenađeno upita:"Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž, ima ovdje ko da se o njima brine, osoblje ustanove!"
Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče: 

"Sinko moj, ona ne zna ko sam ja, ALI JA ZNAM KO JE ONA!"

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen