Donnerstag, 27. März 2014

Balkan je, Balkan je...Do sada najbolja definicija Balkana! Mjesto gdje su Rimljani tukli Avare, da bi potom Avari i Slaveni tukli Rimljane, a onda Slaveni tukli Kelte i Avare, te potom Slaveni bili tučeni od strane Turaka i Ugara, koji su se tukli i međusobno, da bi na kraju Turci bili potučeni, a Slavenima ostalo tući se s Ugarima.
Onda su Ugare potpomogli Austrijanci, ali su ih Slaveni sve izlemali i ubili im prijestolonasljednika. Poslije su ih ipak potpomogli Nijemci, ali njima nije bilo dovoljno da ih Slaveni jednom tuku, nego su došli i drugi put po još, i to s Talijanima, Bugarima, Arbanasima i Ugarima. Slaveni su ih konačno, potpomognuti i Zapadom i Istokom, sve zajedno polomili da bi, na kraju, kad nije bilo više nikog s kime bi se tukli, a i nikog više nije bilo briga za njih, Slaveni se počeli tući međusobno.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen