Samstag, 22. März 2014

MOST

MOST

Prije no što je bijel, bio je siv
Prije nego čvrst, bio je poput talasa
Prije nego dûga, bio je valovit puteljak između dvije tvrđave
I sedamnaest kuća gdje su živjeli
Jedan neženja i
Mostari
Gradu Sultan darova most poput dûge
Francuz reče: gordiji je od Trijumfalne kapije
Talijan će: Krući je od Rialta
Turčin : Viši je od munare
A Arap: Bijela je kamila

Pjesnik zapisa: Labud je izvijenog vrata
Galeb raširenih krila
Snježna planina
Na rijeci

Stoljećima slijeću
Galebovi na leđa kamile boje snijega
Vijekovima galebovi skaču s leđa
Kamile u Narentu
Koja teče ispod bijele kamile
Tiha i proždrljiva
Boje žada

Kad nahrupiše barbari
Dûga posta razbijeno ogledalo
Leđa kamile, lađa u brodolomu
Labudov vrat, ledena baklja
Krila galeba, dvije posječene ruke
Između dvije obale
Rana


Jasna Šamić

Sarajevske Sveske br. 32/33
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen