Sonntag, 5. November 2023

Uskoro revitalizacija rekreacione zone Bunica

 Sportsko-rekreaciona zona i kupalište Bunica smješteno je na ušću rijeke Bunice u rijeku Bunu, na površini od 10 hektara i riječ je o omiljenoj ljetnoj rekreacionoj zoni grada Mostara i okoline. Nakon decenija neodržavanja, prostor je izgubio privlačnost za posjetioce, ali to će se uskoro promijeniti.

Rekonstrukcija i revitalizacija lokacije je planirana u tri faze i u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Prva faza obuhvata čišćenje kompletne lokacije, te obnovu postojećih sadržaja i sanaciju oštećenja na objektima i infrastrukturi.

U drugoj fazi nastavljaju se radovi na infrastrukturi – mreži vodoopskrbe, elektroinstalacija, javne rasvjete, sanitarnih objekata, te dodatnog mobilijara.

Na kraju se, uz novi mobilijar, poput klupa i česme za sanitarnu vodu, stolova za piknik, planira i izgradnja autokampa s objektima za kampere s priključcima za struju i vodu, kao i obnova dijela za šatore, izgradnja bungalove, trgovine, igrališta i sportski objekti.

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen