Samstag, 23. April 2016

Susret vrhova

ns susret vrhova
Pogledom na fotografiju, vidi se kako oreoli od oblaka lebde oko vrhova vulkana Ključevskaja na ruskom poluostrvu Kamčatka.
Oni nastaju prilikom strujanja hladnog vazduha kroz atmosferu, pri čemu primoravaju hladni vazduh da struji preko vrhova planina. Vazdušne mase se, pri tome, penju u hladnije visine, gdje se vlaga sadržana u oblacima kondenzuje u vodene kapljice. Kada oblaci pređu preko vulkana, padaju niže, gdje je vazduh topliji, vodene kapljice se oslobađaju i padaju u vidu kiše.
Zbog toga, oreoli oko vrhova vulkana ne plove sa vjetrom. One se stalno formiraju i ostaju na istom mjestu, dok vazdušna masa struji kroz njih.
(izvor:PMmag)
Smail Špago


(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen