Freitag, 6. März 2015

Na granici sjećanja: Starina iz Baba Beširova harema


Jedna od mostarskih mahala bila je i Baba Beširova. Mahala je nastala u drugoj polovini 15. vijeka i to oko tada izgrađene Baba Beširove džamije, a ime je dobila po njenom osnivaču Baba Beširagi, zapovjedniku jednog odreda turske plaćene vojske. Mahala se protezala od džamije na Balinovcu, a njena krajnja tačka bila je Ćatića kula, poslije koje se prostire Bakamovića imanje do Bakšima, a dalje su počinjali Ilići.
Ime Balinovac (u narodnom žargonu Balnovac) po svemu sudeći nije izvorno ime. Starosjedioci Baba Beširove mahale su pričali da se, do pojave „malte na Balinovcu”, današnji Balinovac nazivao Babinovac po Baba Beširu. Balinovac se nazivao i „Malta”. Malte su, u stvari, bile carinarnice, rampe na ulasku glavnih cesta u grad, na kojima su gradovi ubirali taksu (maltarinu) za robu i vozila kad su ova stupala na njihovo zemljište. Taksu ili maltarinu naplaćivao je maltar (carinik). Starosjedioci Baba Beširove mahale kazuju, da je poslije uspostavljanja malte, Babinovac postao Balinovac. Bio je to tipičan mostarski humor – sarkazam na svoj račun, jer su na Babinovcu naplaćivali maltarinu za ulaz u grad samo seljacima (balijama).
Uz Baba Beširovu džamiju je postojao i prostrani harem (groblje), a upravo ove dvije fotografije su snimljene na njemu. Fotograf koji se potpisivao inicijalima L.G.Z. je načinio prilično mnogo fotografija Mostara, a koje su bile predložak za razglednice u 1930.ima. Obavezni motiv na svakoj fotografiji su bili likovi. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi da je ova starina bila standardni model motiva s Balinovca ili se radi o dvije različite osobe. Bilo kako bilo, fotograf, čije pravo ime i prezime ostaje skriveno u prohujalim godinama, je ovjekovječio starca (starce) u haremu, što je očigledno bilo zanimljivo u to vrijeme. Nema na tim fotografijama ničega namještenog, vještačkog, neprirodnog. Starci rade svoj uobičajeni posao bez namještene poze, prvi nosi vreću na ramenima, a drugi se odmara – ohan'o nakon naporna posla.
Osim toga, donosimo još par fotografija istog autora iz onog doba s različitim motivima, Stari most sa ženom u tadašnjoj nošnji, žene kod spomenika Osmanu Đikiću u istoj toj nošnji.
Priredili: Ismail Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago

novasloboda.ba

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen