Montag, 9. März 2015

Apoteka za bumbare


Biljke proizvode materije, kojima se one same brane od proždrljivaca. Nikotin, na primjer. Ako jedan bumbar zajedno sa nektarom usiše jednu manju količinu nikotina, kako se čini, ovaj biljni otrov i njega štititi od parazita.
Do ovoga otkrića došla je grupa bióloga, koji su bumbare podvrgli ispitivanju u laboratoriju. Hranili su ih sa različitim supstancama, koje biljke, inače, proizvode u svrhu svoje odbrane . Nikotin je jedan veoma jak otrov za insekte, pa i za samog bumbara. U svrhu eksperimenta, dvojica naučnika su u tijelo bumbara unijeli manju količinu nikotina, Rezultati oeksperimenta su pokazali da nije štetno djelovao na bumbara.
Još više iznenađenja za naučnike pokazala je materija anabasin, koja je za insekte još štetnija od nikotina, ali u manjoj količini za bumbara nije bila štetna. Ove materije, doduše, ne liječe odmah napadnute insekte, ali redukuju parazite unutar njihovih kolonija.
Kakva je korist od ovog nalaza? Naučnici predlažu da se oko polja, na koja, inače, slijeću pčele i bumbari, zasade biljke koje sadrže dosta ovih materija, kako bi se ovi korisni insekti održali zdravim.
(izvor:sdz)
Priredio: Smail Špago

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen