Freitag, 18. September 2020

U sjećanju: Profesor Rade Prelević


Profesor Rade Prelević (1937-1993.) intelektualac je visokog nivoa. Iza sebe je ostavio veliku zadužbinu od materijala kojem ni vrijeme ne može izbrisati blistavi trag – posebno je to postigao na polju afirmacije i krieranja kulturnih sadržaja. Diplomirao je Jugoslovensku književnost i folozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Pred poslijednji rat odbranio je doktorsku disretaciju.

Angažovan je na kulturnom životu Mostara kao vrstan kritičar, esejista i književnik. Radove je objavljivao u nekoliko časopisa. Osnivač je izdavačke kuće Nimbus sa dva realizovana projekta. Bavio se skulpturom, što znači da je njegovo polje zanimanja bilo veoma disperzivno, a to je karakteristika intelektualaca. Ime ostaje zabilježeno u analima Prve mostarske komune, gdje je bio član redakcije i urednik. Volio je biti u društvu mostarskih likovnih umjetnika. Priredio je samostalnu izložbu skulptura u Pozorišnoj kafani. Kao veoma omiljena ličnost stekao je brojne prijatelje. Imao je originalnu amajliju Alekse Šantića, koja je pjesnika čuvala od uroka. Autor ovog teksta je imao priliku da je vidi i na svu sreću je nacrtao avers i revers, tako da je ostala sačuvana na papiru. U sredini se nalazila ugravirana Davidova zvijezda, zejednički simbol za sve monoteističke vjere.

(Zlatko Serdarević/facebook 20200917)Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen