Dienstag, 15. September 2020

Stare slike i dalje pričaju


Jedna slika – hiljadu sjećanja: Carina, Srednja ulica

O staroj slici, gore, u prilogu, koju je tada postavio Denijal Behram, vodili smo diskusiju prije skoro sedam godina, i na osnovu sjećanja, pogotovo raje sa Carine, te na osnovu upoređenja, prepoznali smo da se ovdje radi o Srednjoj ulici na Carini.

O detaljima smo pisali na ovom mjestu, u prilogu objavljenom na ovom blogu, 28. marta 2014. godine, a ovdje stavljamo link na kome se mogu pročitati svi detalji:

https://spagosmail.blogspot.com/2014/03/jedna-slika-hiljadu-sjecanja-carina-i.html

Uglavnom, zidovi i kapije, na lijevoj strani stare slike, nalazili na mjestu gdje se danas nalazi novoizgrađena višespratnica Demirovića, na Carini, u Mostaru, što se može vidjeti iz uporedne slike, sa napomenom da je usporedna nova slika napravljena 2014. godine:


Iza sjevernog zida kuće, na kojem se u vrhu vide mali prozorčići, nalazi se ulazak u sokak Pere Lažetića. Kuća sa desne strane, kad se već uđe u sokak Lažetića, i danas je na tom mjestu. Pokazatelji koji su nas rukovodili da zaključimo da je to stvarno ta lokacija, bili su isti položaj i oblik brda u daljini, kao i položaj krovova i dimnjak na kućama iza ulaska u Lažetića sokak, na staroj slici. Ovo smo istaknuto zaokružil na duploj slici, sa koje se može napraviti usporedba, kako je to bilo nekad i kako je to sad (2014).

U vezi kuća sa stare slike detaljno objašnjenje nam je dao Semir Kazazić: Kuća sa halkama na kapiji, na sredini slike, odmah iza žene koja gleda u kameru, u prvom planu, predstavlja staru Brkića kuću (stara partizanska porodica). Iza kapije sa halkama bila je jedna mala avlija, pa opet jedna mala kapija, odakle se ulazilo u drugu avliju, iz koje je bio ulaz u kuću. Južnije, odnosno sasvim lijevo na slici, kapija iznad koje se vidi reljef Starog mosta, to je bila kuća koja je srušena u bombardovanju Mostara krajem II svjetskog rata. Nakon rata na mjestu te kuće je ostala ruševina, a kasnije poravnata u igralište, na kojemu su se igrala djeca. U istom tom nizu, od istog bombardovanja srušene su još 3-4 kuće, između odstalih i jedna kuća koja je pripadala familiji Kazazić. Uvidom u dokumentaciju iz WWII, bombardovanje grada Mostara izvršila je američka avijacija 14. januara 1944. godine.

Još tada nam je u oči upao detalj na zidu iznad kapije na kojem se nazire reljef Starog mosta.Šest i po godina nakon objavljivanja ovog priloga Denijal Behram, se ponovo javio i postavio sliku bakrorez autora Ismeta Kurta, pod nazivom "Vizija izlaza", koja je objavljena u časopisu Mostar broj 171 (82 nova serija) od februara 2004. godine, uz prilog Izeta Handzhic: Putopisi i nekrolozi.


Stari detalj je tako, još davno sačuvan u obliku bakroreza umjetnika i svjedoči jednom davnom vremenu.Nadamo se da će se nekada saznati nešto više i o autoru reljefa na zidu iznad kapije.

Koristimo ovu priliku da se sjetimo onih koji više nisu sa nama: Ismail Braco Čampara, koji je slikom davao svoj doprinos razrješavanju mnogih nepoznanica sa starih slika, kao i Ismet Kurt, koji je svojim umjetničkim nadahnućem u bakru sačuvao jedan pogled od zaborava.


I uzgred, jedno podsjećanje i na autore priloga iz iz 2014. godine: Deni Behram, Braco Čampara, Tibor Vrančić i Smail Špago.

(spagos)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen