Mittwoch, 20. Mai 2020

Sa stranica stare štampe: Šarića džamija, 1898. godineU časopisu Nada objavljena je slika Šarića džamije, koju je izradio češki etnograf Ludvik Kuba, 1898. godine.

Ludvik (Ljudevit) Kuba je u našim krajevima boravio devedestih godina 19. stoljeća. O njemu saznajemo više, iz ne baš mnogo napisanih tekstova:

Početkom devedesetih godina 19. vijeka naše krajeve je posjetio slikar, muzikolog i putopisac Ludvik Kuba (1863–1956). Cijelog života je bio uvjereni slavenofil i poklonik južnoslavenskih narodnih kultura. Međutim, on se nije priklanjao romantičnim kompozicijama i narativnim prizorima čermakovskog tipa. Umjesto toga, koncentrisao se ili na manje crteže na kojima je, što je moguće preciznije, dokumentarno prikazivao mjesno stanovništvo i arhitekturu, ili na predmete za svakodnevnu upotrebu. Na svojim uljanim slikama prikazivao je motive iz prirode, gradove i prizore iz lokalnog života karakterističnim stilom kasnog impresionizma, opet s akcentom na dokumentarnu preciznost. U njegovim putopisima očito je da se prije svega divio onim aspektima društva koje je smatrao za izvorne i autentične, mada se moglo činiti da su arhaični i u modernoj civilizaciji neupotrebljivi. Imao je kritičan stav prema ideji napretka i prihvatanja zapadnih kulturnih uzora”.

Fotografija:, Šarića džamija, Mostar 1898. godine, Ludvik Kuba

priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen