Samstag, 25. April 2020

Lakišića džamijaO ovoj džamiji je u svojoj knjizi Spomenici kulture turskog doba u Mostaru pisao Hivzija Hasandedić.

Najmlađa mahala u Mostaru iz turskog perioda je Ričina ili Lakišića mahala. U ovoj mahali postoji jdna džamija koja se nalazi na uglu ulica Mostarskog bataljona i Adema Buća. Podigao ju je Ahmed Lakišić, sin Huseinov, čiji potomci i danas žive u Mostaru. On je ujedno i poslijednji istaknuti vakif Mostara. Džamija je sagrađena 1061. godine po Hidžri (1650/51), što se vidi iz natpisa uklesanopg u ploču iznad njkenih vrata.
Zgrada ove džamije je 1935. godine temeljito popravljena i tom prilikom je njena munara demontirana do visine džamijskog krova i ponovo ozidana. Džamija služi svojoj namjeni.
Džamija je stradala u ratu 1992-95. godine, a popravljena u periodu 1996. do 2000. godine.

U haremu uz ovu džamije, koji je danas jedini vidljivi ostatak mnogo većeg Lakišića harema, nalazi se i mezar Mujage Komadine, najpoznatijeg mostarskog gradonačelnika.

fotografija: Ajša Šehić Nametak, 2020. godine
(spagos)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen