Dienstag, 10. Januar 2017

Fazlija ponovo na radnom mjestu


Poslije skoro tri i po mjeseca liječenja, operacija i fizikalnog tretmana, danas sam, konačno, počeo raditi. Stoga koristim priliku da se zahvalim velikom broju FB prijatelja, koji su mi davali podršku, a kojima, zbog bolesti, nisam ranije bio u prilici da se zahvalim.
Najveću zahvalnost dugujem mojoj porodici, sestri Izeti Kevelj i njenom sinu Emiru, kao i amidžićima, tetićima i njihovoj djeci, te Zaimu Muštoviću, Nusreti Sarač, Šemsi Šehić i Sabini Bibić, kao i Samiru Ljevo i njegovoj supruzi Jeleni, koji su bili uz mene u najtežim trenucima.
Zahvaljujem se i ljekarima Odjela za neurologiju "Dr. Safet Mujić", na čelu sa dr. Lamijom Duranović-Vinković i svim medicinskim sestrama, kao i dr. Almi Vila-Humačkić i dr. Nedžami Begović-Špago, koje su me "natjerale" na liječenje.
Zahvalnost dugujem i prof. dr. Zdenku Ostojiću, šefu Odjela Ortopedija, te dr. Goranu Lakičeviću, šefu Odjela Neurohirurgija SKB Mostar i akademiku prof. dr. Bruni Splavskom iz Osijeka, koji su mi izvršili veoma zahtjevne operaciji na kičmi. Toplo se zahvaljujem i svim sestrama na Odjelu Neurohirurgija.
Dužnu zahvalnost dugujem i dr. Vesni Miljanović-Damjanović (sestri nedavno preminulog advokata Džambe) sa Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SKB Mostar i svim fizijatrima na ukazanoj pomoći.
Koristim priliku i da se posebno zahvalim mojim dragim prijateljima Nedimu Vili, Enveru-Mari Mariću, Dragi Mariću, dr. Rami Omanoviću, Hariju Slipičeviću, Emiru Krpi, Ibrahimu-Sili Siliću, Enesu Kajanu, Emiru-Paši Sadžaku, Smaji Špagi, Kemalu Denji, Rokiju Juhasu, Emiru i Nermani Marić, Deniju Behramu i mojim bivšim kolegama iz Politike Ekspres, kao i Dragomiru – Šekiju Živkoviću, poznatom ugostitelju iz Vrnjačke Banje, na posjetama i stalnim telefonskim pozivima.
Zahvaljujem se i Edinu Mušiću, Ljubi Bešliću, Elviri Dilberović, Rašidu Hadžpviću, Salemu Mariću, Šemsudinu-Sudi Hasiću, Elviru Zlomušici, Adilu Šuti, Ivanu Beus, Boži Ćoriću, Miroslavu Landeki, Latifu Hujduru, Kasimu Mušinoviću, Zoranu Periću, Ivanu Prskalu, Zikriji Đonko, Mevli Salčin i njenoj kćerki Ineli, Ifi Zovko, Azri Penava, Enesu Ratkušiću, Erminu Krehiću, Milanu Anđeliću, Ismetu-Gagi Šemrdu, Nadi Dalipagić, Slobodanu Peševiću, Muji Penavi, Aneru Rahimiću, Admiru Pajaliću, Mehmedu Avdiću, Ameru Rađi, Juri Miloševiću, Branku Repcu, Željku Matiću, Dervi Bubalu, Klaudiju Krtaliću, Safetu i Emini Šišić, Semiri Šišić-Kovačić, te mojim kolegama-novinarima Merzini Hodžić-Čolaković, Veri Soldo, Ameli Rebac, Valeriji Ćorić, Mirsadu Behramu, Arijani Beus, Kristini Spajić, Emanuelu Soča, Goranu - Goci Sudaru, Goranu Karanoviću, Miri Škobiću, Sanelu Žuji, Miri Zovko, Samiru Šehoviću, Admiru Maslo, braći Zakanović i Ameru Brkanu sa City TV na posjetama i čestim telefonskim pozivima.
Da ste mi svi živi i zdravi i da vas uvijek sreća prati.

10.januar 2017.
Fazlija Hebibovic, glavni i odgovorni urednik portala Nova Sloboda

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen