Dienstag, 6. Dezember 2016

Akšam geldi
Šta drugo reći uz ove fotografije pred sami akšam:

Osman Đikić

Akšam geldi, sunce zađe,
na tvom licu osta sjaj.
Akšam geldi, tvoje lice,
od sunašca ljepše sja.
Da mi se je ogrijati,
na ljepoti lica tvog.

Moja draga na šiltetu,
uživa k'o padišah.
A ja nigdje ništa nemam,
ja sam puki siromah.
Akšam geldi, dan se gubi,
moje srce zaman gubi.
Akšam geldi, mrak se sprema,
a za mene sanka nema.


I Himzo, naravno:


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen