Donnerstag, 8. März 2018

Zelenim kulama protiv zagađenog vazduha
Aero Hive su inovativne višespratnice, koje će pomoći i u stvaranju prirodnog staništa za lokalne ptice. Projektni biro Midori Architects, predstavio je projekat dvije zelene zgrade u Hong Kongu kojima je zaštita životne okoline protkana u svakom pojedinačnom detalju.
Futuristički par nebodera, nazvanih Aero Hive, prema predloženom rješenju imaće organsku fasadu, koja bi na samom vrhu doživjela svoju ekološku kulminaciju, bogatu zelenu baštu!
Koncept je zasnovan na ideji da se kreira novi simbol održive gradnje u urbanoj sredini u kojoj objekat ima zadatak da se prilagodi izazovima lokalne klime i smanji emisiju ugljen-dioksida u atmosferu. Predstavljeni neboderi, čiji je dizajn nedavno osvojio nagradu Skyhive Skyscraper Challenge, projektovani su tako da, osim što bi trebalo da doprinesu ekološkom aspektu grada, ujedno svojim oblikom i veličinom mogu da se prilagode suptropskoj lokalnoj klimi i ekstremno jakim naletima vjetra.
„Aero Hive ima za cilj da promjeni ustaljeno uvjerenje da savremene visoke zgrade ne mogu da se prirodno ventiliraju, zbog svojih izuzetnih visina, a ujedno nudi i otklon od hermetički zatvorenih objekata u staklu koji se predstavljaju kao model održivosti.“, kažu projektanti.
Zaobljena forma i međusobni položaj objekata omogućavaju da tokom dana objekti stvaraju adekvatnu zasjenčenost, a porozno organizovana fasada omogućava optimalnu cirulaciju vazduha kroz cijelu zgradu. Na samom vrhu Aero Hive nalaziće se krovne bašte, koje će pomoći očuvanju javnog zelenog gradskog prostora i osim što će biti otvorene za javnost, trebalo bi da postanu i mjesto na kome će boraviti lokalne ptice. Velike krovne bašte neće imati samo nisko rastinje, već će u njoj rasti i velika stabla drveća, koja će omogućiti pticama da zasnuju novu koloniju.
(energis)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen