Dienstag, 2. Februar 2016

"Iz Bir Hadži Bobinog dolafa" direktno u naše duše


priredila: Emina Redžić Muftić

ALEKSI U POMEN - pokušajte pročitati, ne razmišljajući o tome da je nabrojan jedan dio njegovih pjesama

02.02.1924. je otišao čovjek čije su pjesme bile protkane ćežnjom. Ostavio je svoj Mostar, svoje ljubavi kojima je poklanjao svoje stihove, ostavio je u svojim pjesmama čežnju koju osjete sve generacije koje njegove stihove poklanjaju dragim bićima.
Bilo je to otprilike ovako:
Njegove pjesme u početku su bile u stilu:
"Pupoljci nam sa svih strana
Svoje glave dižu,
A mirisi raznog cv'jeća
U grudi nam stižu."
Pisao je i u duboku noć "Na mjesečini" i gledao "Zvijezda jato" sve do zore
kad se sa čežnjom pitao"Ljubim li te?" i čekao da u njenom "Slađanom glasu" prepozna istinu . Jutrom je hitao da bude "Na grobu mile sestre" i tamo stajao kao "Ranjenik" pun gorčine i žala za mladim bićem koje ih je napustilo sa šesnaest ljeta.
"Pozdrav" je slao "Tici u zatvoru" , "Moru", "Slavuju" , "Mome bratu u daljini". U "Maju" u "Gaju" je pjevao "Oj potoče" "Ljubimo se" i kao pravi "Rob" ljubavi priznaje, da bi potok zapamtio i pronio žuborom "Ja te volim"!. "U predvečer" kazuje kao "Bolnik": "Gledao sam nebo" "Na obali" i na "Moru" kao "Mladi mornar" il' "Šegrće" , šaptao je "Golom stijenju".da ostala je samo "Nada" Ona je kao "Tvrda stijena", "Sunča se" i grije . I samo joj prozbori "Ako hoćeš"! Pusti, nedosanjani snovi u budnim nočima odletješe u šapatu "Oj istoče ", "Slatki sanče" i "Vi", "Laku noć"
A "U snovima" dolazi "Anđeo ljubavi" "Pred proljeće" pa mu "Puna duša" , a "Sveta je pjesma" kao "Kletva" i učini da "Pritaji suze".i tiho zbori "O, nikada više" "U snovima" neće biti "Raj i milje" i "Proljećna noć"
Jutrom se budi i prozbori : "Svijetla si mis'o moja", "O, pjevaj srce moje" jer "U većernjem sjaju" "Otvorila si dveri" moje, "Pruži mi "Pehar ""Pod plavim nebom" da vidim "Cvijetak u rosi". "Vjeruj" "Ljubim", "Još ljubiti mogu"! "Ne pružaj ruke" želim "Tvoj uzdisaj" "U dubini duše moje"! Kličem "Molitvu" i znam "Što zastaše grudi moje" "Voli" me. "Sjećaš li se srce" , govorio sam ti da "Živiš u sjećanju" . "I opet mi duša sve o tebi sanja", "Ne mogu" da živim "Bez tebe". "Što te nema" "Ljubavi" ? O, "Pusta noći" "Pod našim krovom" ! ! kad nastupi "Ponoćni sanak" ti si kao "Nimfa", u mojim snovima si "Putnik" , "Idila" "Na obali", sve dok ne dođu" "Istočni zraci"..
"Vizija" moja da"Pošlje mnogo ljeta" "Priča" će biti "Ne kuni me" jer padam u "Ponor". To je "Moja staza" .
U"Jesenji dan" , "U tuđini" "U noći" "Na groblju" ću biti , postaću "Zvijezda u koju ćeš gledati. i "Sijenke" će ti šaptati "O, kuda stremiš moja želio laka",. "Hodi draga" "Gonđe ružo", "Ne zastani"! "Snivao sam" "Fantaziju" i "Veče na selu". "Bona Najlo" zar da "zaboravimo" "Šerifu","Eminu", "Lijepa je Hana"bila !
Pučina plava
Spava,
Prohladni pada mrak.
Vrh hridi crne
Trne
Zadnji rumeni zrak.
I jeca zvono
Bono,
Po kršu dršće zvuk;
S uzdahom tuge
Duge
Ubogi moli puk.
"Čežnja" "Čekanje"i "Želja" ne popuštaju, ni "Na putu" , "Moru", "U Ohridu" , "U polju", "Na potoku",, "Veče na školju, "Na žalu" "Pod jorgovanom",pjeva "Tvojih ruža nema" i "O mladosti".
"Stare pjesme" stavih u "Album" kao poklon "Muzi". "Vozare pohiti" jer "Moja molitva" u "Srcu" je "Žetva" "Na po puta".
"Na počinku" "Oživi mene" , jer "Moja ljubav" nije "Prazna koliba". "Večernja zvona" najavljuju "Svijetlu noć i "Planinsko jutro" "U ranim časovima"
"Prolaze dani" dolaze "Pozni časi", "Mi smo na po puta". "Jedan lovorov list", "Trubadur" i "Susret pod čempresima". "Pred kapidžikom" "Beg Rašid-beg"."Pozdrav" , "Slutnja"."Eej, konjicu", "O, bore stari", mojoj "Harfi" "Pokidane strune". "Moj otac" i "Mati", "Moja soba" ,"Ti" i moje "Srce" i "Nemir", tamo "Neretva" i "Zvijezde" .
Tamo je "Putnik" što mu pjevam "Ostajte ovdje". "Prijatelju", molim te za "Povratak" jer "Praznik" i "Pretprazničko veče" nigdje nema kao ovdje. Naviru "Sjećanja" kao "Pahulje". "Žeteoci" "Oko vatre" kao "Na mrtvoj straži". "Vatra" stvara "Noćnu fantaziju", Čeka se "Zora" uz "Posljednji let". "Jeseni moja" dolaze nam "Tamni trenuci", "Pogled s vrha" i "Svirač" na putu prema "Groblju"." Sjećam se "Akšama" sa "Sarajevskog teferiča". Pjevali smo "Na mjesečini" "Posljednje strofe" "Jesenje pjesme". "Pjesma duše" se razlila, nadvile se "Senke", "Ruke" traže "Ljubav".
"Iz bolničke čelije" progovara
Kako si lepa,
Sestro Pavina!
"Život" je kao "Mjesečina" ...dođe i ugasne "Na zalasku". "Moje pjesme" će čitati "Novo pokolenje" "Na prozoru", "Na mermeru česme". Ovo je "Moj oproštaj"
"Iz Bir Hadži Bobinog dolafa" direktno u naše duše. (Emica)
Napomena: Iz mnoštva Šantićevih pjesama uzela sam samo one koje su odgovarale mojoj zamisli, da pokažem bogatstvo njegovog književnog dara


(CIDOM/facebook// Emica Redžić Muftić)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen