Montag, 29. Februar 2016

Čitamo istoriju – Carina, Luka, Muzej...

1906.

2013.fotografije i tekst sa otvorenog panoa u Hauptzollamtu Köln

Glavna carinska uprava i Muzej čokolade u Kölnu

Glavna poreska uprava, kasnije Glavna carinska uprava nalazila se, prilikom njenog nastanka 1896. godine, na sjevernim vrhu 510 metara duge Carinske luke u gradu Kölnu.
Početkom devedesetih godina prošlog vijeka na mjestu Glavne carinske uprave uređen je i otvoren Muzej čokolade, i tako se ostvario san Hansa Imhoff, njemaökog fabrikanta čokolade. Njegova supruga Klara Imhoff je baš u ovom objektu, u kojem se toga vremena nalazila Državna carinska uprava, pronašla odgovarajuće mjesto za budući muzej.
Izgradnja muzeja je počela 31 .oktobra 1992, a poseban zadatak i izazov je bio kako staru carinsku zgradu harmonično povezati sa novosagrađenim dijelovima.
Kada je Muzej čokolade otvorio svoja vrata 1993. godine, bila je to prva nova zgrada u Luci na Rajni.


Carina, Luka, Muzej...nama nešto poznato...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen