Donnerstag, 8. August 2019

Šta kaže Google Earth – Novo u Mostaru?

Google Earth je poslije više godina obnovio svoje satelitske snimke, tako da je interesantno vidjeti šta je to novo u Mostaru.
Vidimo da je najmlađi dio (markirano žuto), istočno od magistrale, postao po veličini i obliku isti kao najstariji dio grada (zeleno) na potezu od Starog do Carinskog mosta.
Na drugoj slici vidimo kako je saobraćajno riješen nedostatak para za asvaltiranje obe trake pristupnog puta na novi most, a tu je i pasarela.
Na trećoj slici su pristupni putevi i mjesta montiranja budućih 15-tak vjetrenjača u Podveležju.
(Ahmet Kurt/facebook/20190808)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen