Samstag, 27. Juni 2015

Onewheel: Zabava na jednom točku


Nova zabava iz svjetskih radionica za razbibrigu.
Na ulicama i trotoarima svjetskih gradova pojavilo se novo prevozno sredstvo. Nazvali su ga „onewheel”, jedan točak. Sastoji se od daske, slične onoj kod skateboarda i jednog toćka u sredini. Dizajner Kyle Doerksen iz Kalifornije nazvao ga je „future mobil”, a oni koji vole malo zakomplikovati s imenom, nazivaju ga samobalansirajući elektro skateboard.
Vozilo ima jedan električni motor, koji ne nalazi na obodu točka. Sadrži i senzore pokreta koji mjere ugao nagiba vozača i istovremeno proračunavaju kako će vozilo voziti, kako vozač treba balansirati da bi se kretao naprijed, kako ubrzati, smanjiti brzinu, ili zakočiti. Iako na prvi pogled izgleda komplikovano, vožnja onewheelom je vrlo lagana. Čak i oni, koji nikad nisu stali na dasku skateboarda, ili snowboarda, mogu odmah krenuti sa vožnjom. Kad se stane na dasku i uspostavi ravnoteža, dovoljno je da se tijelo nagne prema naprijed, i vozilo kreće. Što je ugao naginjanja prema naprijed veči, vozilo se kreće brže. Kočenje se postiže naginjanjem prema nazad. Ali, kao i za sve drugo, i za vožnju onewheelom potrebno je malo vježbe i prakse.
Vozilo je napravljeno po ugledu na sličnu stvar iz filmskog klasika iz osamdesetih „Povratak u budućnost“. Doerksen je njegovo vozilo nazvao „Future mobil“. A da sve ne bi zaostajalo za najnovijom tehnologijom, jednan app povezuje vozilo sa smart telefonom, tako da svako može vožnju prilagoditi sebi. Na taj način mogu se pratiti važni podaci, kao što su brzina vožnje, stanje akumulatora. Osnovni model sam od sebe počinje da koči ako brzina kretanja pređe 17 km/na sat, dok napredniji modeli omogućavaju brzinu od 24 km/na sat, a to daje mogućnost pefektnog i fleksibilnog kruženja gradom. Nedostatak, već nakon 11 kilometara aku počinje da štrajkuje. A ako se isprazni, 12 kilograma tešku spravu treba ponijeti u rukama, što baš nije jednostavno.
Dizajneru je trebalo skoro 5 godina da vozilo izbaci na tržište. Trenutno se radi samo po narudžbi, a vrijeme čekanja je osam sedmica. Najviše kupaca se javlja iz SAD, Njemačke i Francuske, cijena je oko 1-500 dolara, što je približno isto kao i cijena jednog električnog bicikla.
Da li će ovo postati vozilo budućnosti? Niko još nema pojma. Za sada, služi samo za zabavu.
Smail Špago
novasloboda.ba

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen