Dienstag, 14. Juli 2015

Svijet je čudno mjestoPo onome što se na prvi pogled vidi na slici, mogli bi pomisliti da je slika snimljena negdje kod nas, tu u blizini. Ali slika jasno kazuje da se radi o Africi, u nekoj od zemalja u kojima se u prethodnom periodu dešavalo mnogo toga, nakon čega se mnogo ljudi našlo u izbjeglištvu, kao i mladi par sa slike. Slikovito ponašanje pokazuje kako je muškarac, glava porodice, uspostavio svoje prioritete: pod brojem jedan, triko od Chelsea, a onda, kao i svugdje drugo u svijetu, njegova glava je puna briga za sve njih. A sve ostalo, nalazi se kod žene, pun kofer na glavi, dijete na leđima, a u ruci tašna sa životno važnim stvarima. On je pri tome drži za ruku, kao da joj time pokazuje svoju ljubav, ali i pravac, kuda će dalje. Reklo bi se, parterstvo na afrički način. Ona ništa ne govori, ali se iz svega čita njena misao: hvala za pomoći dragi.

Svaka sličnost sa nekom situacijom kod nas, kao na drugoj slici, sasvim je namjerna.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen