Dienstag, 24. September 2013

Muzikom protiv stresa


Relaksacija za duh i tijelo. Slušanjem muzike i meditacijom može se pobijediti stres.

 


Osobe koje svakodnevno meditiraju imaju značajno niži nivo kortizola i krvnog pritiska, u odnosu na osobe koje nikada ili rijetko meditiraju

Kortizol je hormon stresa koji se proizvodi u nadbubrežnim žlijezdama. Pomaže u regulaciji kr­vnog pritiska i kod rada imunološkog sistema to­kom iznenadnih situacija. A osim toga, povećava vašu sposobnost da se odbranite od infekcija.

Ipak, hronično visok nivo kortizola može uzro­kovati probleme sa spavanjem, depresiju, nagle promjene nivoa šećera u krvi i debljanje na području abdomena.

Osobe koje svakodnevno meditiraju imaju zn­ačajno niži nivo kortizola i krvnog pritiska, u odnosu na osobe koje nikada ili rijet­ko meditiraju. Jedno istraživanje je pokazalo da svakodnevna medita­cija u razdoblju od četiri mjeseca nivo kortizola u tijelu smanjuje za čak dvadeset posto.

Također, slušanjem muzike možete smanjite nivo kortizola za 66 posto. Muzika, naime, ima umirujući učinak na mozak. Is­traživanja su pokazala da osobe, koje se pri­premaju za medicinski pregled uz slušanje mu­zike, imaju manji nivo kortizola, u odnosu na one s klasičnim pripremama za pregled.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen